สมัครสมาชิก

ตัวอย่างการสมัคร
ชื่อผู้ใช้งาน
ต้องระบุเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษสามารถใส่ตัวเลขผสมได้ รวมกันไม่เกิน 8 ตัว
รหัสผ่าน 4 หลัก
ระบุเป็นตัวเลข 4 หลักเท่านั้น
ชื่อ นามสกุล
ต้องระบุเป็นตัวอักษรภาษาไทยเท่านั้น โดยชื่อ - นามสกุลจะต้องตรงกันเลขบัญชีที่ท่านสมัคร
เลขบัญชี
ธนาคาร
หมายเลขโทรศัพท์
กรุณาใช้เบอร์ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อรับรหัสผ่านจากทางเว็บ และเพื่อใช้ติดต่อท่านในกรณีฉุกเฉิน
รับเครดิตโบนัส
เงี่อนไขโบนัส

ฝากครั้งแรกรับโบนัส 30% สูงสุด 3,000 บาท เทรินกีฬา 6 เท่า/เทรินคาสิโน 10 เท่า หากเดิมพันรวมคิด 10 เท่า (โปรโมชั่นนี้ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำมาใช้หาผลประโยชน์ ใช้เล่นเท่านั้น)
LINE ID
ระบุไอดีไลน์ที่สามารถติดต่อได้จริง เพือใช้ติดต่อท่านในกรณีฉุกเฉิน
พันธ ID
หากมีรหัสแนะนำจากพันธมิตร ID (หากมี)